KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Opłaty za świadczenie usług pobierane są :

Na podstawie UCHWAŁY NR V/163/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

z dniem 1 września 2019 ustala się następujące opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

§ 1.

 1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin, w godzinach 8.00-13.00.

§ 2.

 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa
  w p. 1, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
 2. Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w ust. 1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
  w danym miesiącu.
 3. Z opłat za świadczenia, o których mowa w punkcie 2 , zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych."
 4. Opłata, o której mowa w p. 2 nie obejmuje opłat za wyżywienie.

§ 3.

 1. Dzienna stawka żywieniowa (podlegająca odpisowi, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu) wynosi :
  • 3 posiłki 7,00 zł. x ilość dni roboczych
  • 2 posiłki ( śniadanie, II śniadanie) 3, 50 zł. x ilość dni roboczych
  • 2 posiłki (II śniadanie, obiad) 5, 25 zł. x ilość dni roboczych
  • 1 posiłek (II śniadanie) 1, 75 zł. x ilość dni roboczych
 2. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są „z dołu” do 15 dnia miesiąca.

§ 4

 1. Podstawę naliczenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole stanowią faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Przy wpłacie na rachunek bankowy, za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę dokonania przelewu należności na konto Przedszkola.
 3. W przypadku zalegania z miesięcznymi opłatami za pobyt i wyżywienie Przedszkole będzie dochodzić zwrotu należnych kwot w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi
data: 04-12-2019
wytworzył: Małgorzata Kińska
data: 04-12-2019
data: 04-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-12-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 709